EFT och andra Tapping tekniker

Tre tapping-tekniker*

Det sägs att 95% av våra dagliga tankar och beteenden styrs av vårt undermedvetna, och att det undermedvetna i sin tur styrs av våra tidigare upplevelser (ofta före 6 års ålder) och vad dessa upplevelser lärde oss om oss själva och om världen.


Det är alltså inte alls konstigt att vi beter oss ologiskt och barnsligt ibland! Det är inte heller konstigt att det är så svårt att bryta gamla vanor och mönster!


Om våra minnesbilder är negativa kan de dessutom vara riktiga energitjuvar. När vi bär på många negativa minnen så skapas det onödig stress och oro som på sikt kan leda till ohälsa. Därför kan det vara bra att känna till nedanstående tekniker, eftersom de fungerar som länkar till vårt undermedvetna  och kan hjälpa till att lösa upp känslorna som är kopplade till till svåra minnen.

Gary Craig är mannen bakom EFT, den fantastiska tekniken som innebär att man helt enkelt "knackar bort sina problem". 


Det man gör är att man fokuserar på sitt aktuella problem, samtidigt som man "knackar" med fingrarna på utvalda akupunkturpunkter.


Ofta räcker det med bara några minuter för att obehaget ska försvinna. Det brukar upplevas som att den negativa känslan, problemet eller smärtan "flyter bort". 


EFT är som ett "universalmedel" utan biverkningar och det är faktiskt så enkelt att till och med barn använder det.


Här är några exempel på vad EFT har använts till:


  • Fobier av olika slag (t ex spindelfobi)
  • Andra rädslor (t ex flygrädsla, tandläkarskräck)
  • Oro och prestationsångest
  • Relationsproblem
  • Ilska och sorg
  • Allergier
  • Beroenden (t ex nikotin)
  • Vissa smärtor (t ex migrän)

Robert Smith är upphovsmannen till Faster EFT (Emotionally Focused Transformation) som är en kombination av EFT, mild hypnos och NLP (Neuro Linguistisk Programmering).


Här går man ett steg längre än med EFT. Man går tillbaka till minnet/händelsen som är orsaken till problemet och associerar med det för att kunna återuppleva händelsen på ett kontrollerat sätt.


Där använder man tapping för att förändra känslan inför det som en gång hänt och på så vis är det möjligt att eliminera orsaken till det aktuella problemet.


Grundtanken i Faster EFT är att det inte är något fel på oss. Tvärtom: Vi är otroligt framgångsrika och duktiga på att göra det vi har lärt oss (oavsett om det är bra eller inte.)


Metoden påminner väldigt mycket om EFT/Matrix Reimprinting, men med den stora skillnaden att man med Faster EFT associerar sig med och återupplever de minnen man vill bearbeta, medan man i EFT/Matrix Reimprinting inte alls associerar sig med dem.

Karl Dawson heter mannen som skapade Matrix Reimprinting.


Den här tekniken innebär att man "går tillllbaka” och får möjlighet att ändra på negativa bilder och händelser och i stället skapa positiva bilder, som ger energi

i stället för att stjäla den (utan att på något sätt förneka det som hänt).


Man går helt enkelt tillbaka till tidiga minnen där man, lugnt och stilla, använder EFT och för en inre dialog med sitt "yngre jag".


Där får man en chans att förstå det som hände och se det med "vuxna ögon" i stället för med barnets. Man får möjlighet att trösta och att "ställa saker till rätta".


Med dessa nya – positiva – bilder av sig själv och världen, får man helt andra förutsättningar att vara den man vill vara och leva det liv man önskar leva.


Det är en av de mest försiktiga, snälla och ändå så kraftfulla metoder som jag har arbetat med och jag rekommenderar den varmt till alla som söker någon som helst förändring/förbättring i livet.

* Observera att allt material på denna sida endast är menat i utbildningssyfte och inte skall ersätta kontakter med den traditionella vården.


Trots att dessa metoder används av miljontals människor över hela världen och att inga biverkningar rapporterats, bör dessa metoder användas med försiktighet. Personer som har någon fysisk eller psykisk diagnos bör rådfråga sin läkare huruvida dessa metoder är lämpliga att tillämpa.


Det är också viktigt att känna till att Susanne Nilsjö inte är läkare, psykolog eller på annat sätt medicinskt utbildad och att all användning av metoderna som beskrivs på denna sida bör användas med sunt förnuft och på eget ansvar.