Baguan

Den finurliga energikartan

Det du ser här är en Bagua, en energikarta som vi använder i Bagua Tapping och som är ett av de vanligaste verktygen inom feng shui. Den är uppdelad i  nio sektioner som var och en representerar en av nio olika livsaspekter. Den kan vara kvadratisk, rektangulär eller åttakantag (den ursprungliga versionen).

Så här använder du baguan

Kopiera en ritning över din bostad och dela in den i nio lika stora delar och numrera de olika delarna så som det ser ut på baguan här ovanför. Vrid ritningen så att ingången hamnar mot dig, i något av bagualägena 8, 1 eller 6. Då kan du se vilka delar av ditt hem som motsvarar de olika livsaspekterna.

När du sedan tittar på hur det ser ut i de olika baguaområdena i hemmet, så kan du säkert se likheter med hur det ser ut i verkliga livet.

Det yttre speglar det inre och det är vanligt att vi återskapar det vi känner inombords i vår yttre omgivning och när man har utmaningar inom vissa områden i livet så brukar det märkas i just de baguaområdena i hemmet.

Bagua Tapping är ett effetkivt sätt att komma närmare det liv man önskar ha och om du känner att du behöver hjälp för att komma igång så boka gärna en tid för att få hjälp med de första stegen, så att  du kan fortsätta på egen hand sedan.